(+381) 677 200 48 28 office@pixel360.rs

Digitalna agencija

Pixel 360

zadovoljna klijenta

projekata

autorska predstava

naslova dnevno

Dizajn

Marketing

Organizacija događaja

IT usluge

Informisanje

Copywriting

Konsalting

Portfolio

Ljudi iz Pixela su me oduševili svojom profesionalnošću i posvećenošću. Svaki zadatak koji su dobili rešili su bez većih problema. Saradnja sa njima je pravo zadovoljstvo.

Boris Puzović

direktor marketinga, Televizija Lav+

Agencija Pixel 360
t: +381 677 200 48 28 | e: office@pixel360.rs
PIB: 109879503 | MB: 64491008
TR: 105-18978-34 AIK BANKA (RSD) | TR: 105-0415120005907-98 AIK BANKA (EUR)

Share This